Entegre Atık Yönetimi faaliyetlerine kaliteli, ekonomik, çevreci çözümler üreterek kaynak kullanımını azaltmak ve doğanın korunmasını sağlamaktır.